top of page

Değerlemede Doğru Adres

Ortakları ve personellerinin gerçek ve tüzel kişiler ile çalışarak kazandığı 20 yıllık tecrübeleri sonucunda kurulmuş bir gayrimenkul değerleme şirketidir.

Şirketimiz: Ağustos 2021 tarihinde Adana’da sektörde devamlılığı sağlamak amacı ile kurulmuştur. Mart 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler” listesine alınmış yine Mart 2022 tarihinde Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyeliğine kabul edilmiş, Ağustos 2022 tarihinde ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankalara hizmet verecek şirketler listesine alınmıştır.

Admer Değerleme olarak, taşınmaz hukuku konusunda anlaşılır, kullanıcı dostu, hatasız, evrensel standartlara uygun, tam zamanında hazırlayıp size ulaştırdığımız raporlarımızla, kendisini sürekli geliştiren ve yeni kurallara hızla uyum sağlayan eğitimli ekibimizle hizmet veriyoruz.

Tarla

Şirket Portföyümüz

Yerköy Belediyesi
FT Portföy
Değerleme Şirketi
Türk Kızılay
Nurol Portföy
PİLVAK

OUR HAPPY PATRONS

We Treat Every Client Like Family

Gayrimenkul Değerlemesi

Gayrimenkul değerlemesi, bir taşınmazın piyasa değerini belirlemek amacıyla yapılan analiz ve değerlendirme sürecidir. Bu süreçte, taşınmazın fiziksel özellikleri, konumu, çevresel faktörler ve piyasa koşulları dikkate alınır.

En Etkin Ve Verimli Kullanım Analizi

En etkin ve verimli kullanım analizi, bir gayrimenkulün mevcut ve potansiyel en yüksek değerini sağlayacak en uygun kullanım şeklini belirlemek için yapılan bir değerlendirmedir. Bu analiz, ekonomik, fiziksel, yasal ve finansal olarak mümkün olan tüm kullanım seçeneklerini dikkate alır.

Pazar Araştırmaları

Pazar araştırmaları, belirli bir pazarın dinamiklerini, müşteri ihtiyaçlarını ve rekabet koşullarını anlamak için yapılan sistematik veri toplama ve analiz sürecidir. Bu araştırmalar, işletmelere stratejik kararlar alırken ve pazarlama stratejilerini geliştirirken rehberlik eder.

Hizmetlerimiz

bottom of page